قلیان ako چهار شلنگه کد 512

شناسه محصول: 512 دسته:

قیمت ها
قلیان ako چهار شلنگه : 2/330
سری سیلیکونی : 158
جازغالی: 138
کیف: 398
شلنگ سیلیکونی: 298
انبر خنجری: 78
جمع کل: 3/400

3,400,000 تومان