قلیان کرنو کد 523

شناسه محصول: 523 دسته:

قیمت ها
قلیان کرنو تنه و شیشه: 3/498
سری سیلیکونی : 158
جازغالی: 158
کیف: 398
شلنگ سیلیکونی: 298
انبر خنجری: 78
جمع کل: 4/588

4,588,000 تومان