قلیان کرنو کد 519

شناسه محصول: 519 دسته:

قیمت ها
قلیان کرنو تنه و شیشه: 3/598
سری سیلیکونی : 158
جازغالی: 158
کیف: 398
شلنگ سیلیکونی: 298
انبر خنجری: 78
جمع کل: 4/688

4,688,000 تومان