قلیان کرنو کد 28

شناسه محصول: kerno28 دسته:

قیمت ها
تنه و شیشه:2.398
سری سیلیکونی:158
جازغالی:158
شلنگ سیلیکونی:298
انبر خنجری:78
کیف:298

تماس بگیرید