قلیان لایون کالیفرنیا کد 85

شناسه محصول: lion-king85 دسته:

تنه و شیشه:3.798
سری سیلیکونی:158
جازغالی:158
شلنگ سیلیکونی:298
انبر خنجری:78
کیف:398

تماس بگیرید