قلیان لایون پاپیونی کد 76

شناسه محصول: lion-king76 دسته:

تنه و شیشه:3.898
سری سیلیکونی:158
جازغالی:158
شلنگ سیلیکونی:298
انبر خنجری:78
کیف:398

4,988,000 تومان