قلیان ریچمن چهارشلنگه کد 370

شناسه محصول: 370 دسته:

قیمت ها
قلیان ریچمن چهار شلنگه: 4/550
سری سیلیکونی:158
جازغالی:138
شیره گیر:338
کیف:398

تماس بگیرید