قلیانvyro مدل versa تنه و شیشه 6,240

شناسه محصول: 333 دسته:

قیمت ها
قلیان ورسا تنه و شیشه: 6/240
سری سیلیکونی الجمیرا:198
جازغالی طلایی الجمیرا:178
شلنگ سیلیکونی:298
انبر خنجری:78
کیف:398

تماس بگیرید