قلیان کرنو کد 7

شناسه محصول: kerno7 دسته:

قیمت ها
تنه و شیشه:4/098
سری سیلیکونی:158
جازغالی:158
شلنگ سیلیکونی:298
انبر خنجری:78
کیف:398

تماس بگیرید