قلیان کرنو کد 638

شناسه محصول: 638 دسته:

قیمت ها
قلیان کرنو تنه و شیشه : 3/598
سری سیلیکونی: 158
جازغالی: 158
شلنگ سیلیکونی: 298

انبر خنجری:78
کیف: 398
جمع کل: 4/688

4,688,000 تومان