قلیان کرنو کد 1011

شناسه محصول: 1011 دسته:

قیمت ها
قلیان کرنو تنه و شیشه : 3,998
سری سیلیکونی: 158
جازغالی: 158
شلنگ سیلیکونی: 298
انبر خنجری:78
کیف: 398
جمع کل: 5,088

5,088,000 تومان