قلیان کرنو کد 31

شناسه محصول: kerno31 دسته:

قیمت ها
تنه و شیشه:3/898
سری سیلیکونی:158
جازغالی:158
شلنگ سیلیکونی:298
انبر خنجری:78
کیف:398

تماس بگیرید