قلیان شیشه ای اودمان کد 40

شناسه محصول: glass40 دسته:

قلیان شیشه ای اودمان: 2/730
سری سیلیکونی:158
جازغالی :238
شلنگ سیلیکونی: 298
انبر خنجری: 78
کیف:398

تماس بگیرید