قلیان شیشه ای اودمان کد 36

شناسه محصول: glass36 دسته:

قلیان شیشه ای اودمان: 2/730
سری سیلیکونی:158
جازغالی :158
شلنگ سیلیکونی: 298
انبر خنجری: 78
کیف:398

تماس بگیرید