قلیان ریچمن چهارشلنگه کد 368

شناسه محصول: 368 دسته:

قیمت ها
قلیان ریچمن چهار شلنگه: 4/550
سری سیلیکونی:158
جازغالی:138
شیره گیر:338
کیف:398

تماس بگیرید