قلیان الجمیرا

🔰پک قلیون شامل:
(تنه،شیشه) 1,998 تومان
🔰لوازم پیشنهادی:
🔸️سری سلیکنی: 128
🔸️جا ذغالی استیل توری: 78
🔰اکیف:298
🔰اشلنگ:128
🔰اانبر خنجری:68
🔰ارتفاع حدود 80 سانت

تومان

ناموجود